Usluge

Šta možemo
uraditi za vas

nazovite nas
+387 33 652 000

Logistika

Interšped | Logistika

Povjeravanjem logističkih aktivnosti Interšped-u, možete dobiti kompletne logističke usluge na vaše potpuno zadovoljstvo.

Pročitaj više

Transport

Interšped | Transport

Naše usluge mogu da odgovore na zahtjeve kljenata za širokim pokrivanjem tržišta i visokom frekvencijom isporuka, koje rezultiraju manjim tranzitnim vremenom isporuke i pouzdanijem protoku roba.

Pročitaj više

Carinjenje

Interšped | Carinjenje

Carinsko posredovanje - Tranzitno carinjenje - Garancija na graničnim prelazima - Granične usluge.

Pročitaj više

Posljednje novosti

Interšped Logistics na Energa 2019

Interšped Logistics na Energa 2019

Interšped Logistics slavi treći rođendan

Na dan 15.02.2016.godine u Sarajevu je osnovan Interšped Log

Kontaktirajte nas

 
Halilovići 9,
71000 Sarajevo

Tel:
+387 33 652-000
e-mail: intersped@intersped-logistics.ba

Fax:
+387 33 664-129