Naš pristup

Danas je Interšped Logistics d.o.o. Sarajevo moderna logistička kuća. Konkurentnu prednost u odnosu na druge špedicije predstavlja pokrivenost graničnih prijelaza soopstvenim podružnicama, razvijeni zbirni transport, dugogodišnje veze sa inostranim partnerima i veliko iskustvo uposlenika. Rukovodstvo je nebrojeno puta iskazalo spremnost da korisnici usluga budu uvijek zadovoljni, jer jedina ispravna deviza je „kupac je kralj”.

 

MISIJA KOMPANIJE

Naša misija je obavljati kvalitetno logistički i špediterski servis koji je podrška dinamičnoj privrednoj aktivnosti naših klijenata. 

VRIJEDNOSTI

Naše usluge pružamo efikasno. 

Jedina smo špeditersko-logistička kuća na području BiH koja može pružiti kompletnu uslugu (logistika, transport, carinjenje, poslovi unutrašnje i spoljne trgovine, poslovno savjetovanje.

Sposobnosti, želje i motiviranost odlike su kojima možemo predstaviti odlike našeg tima koji Vam svakodnevno stoji na raspolaganju.

Dugogodišnja tradicija i iskustvo naše kompanije je 2014. rezultiralo dobijanjem Statusa ovlaštenog primaoca i pošaljioca od strane UIO BiH, privilegiju i benefit koju smo dobili među prva tri logističara u BiH.

 

Kontaktirajte nas

 
Halilovići 9,
71000 Sarajevo

Tel:
+387 33 652-000
e-mail: intersped@intersped-logistics.ba

Fax:
+387 33 664-129