Transport

Cestovni transport

Naše usluge mogu da odgovore na zahtjeve klijenata za širokim pokrivanjem tržišta i visokom frekvencijom isporuka, koje rezultiraju manjim tranzitnim vremenom isporuke i pouzdanijem protoku roba. Vršimo dostavu robe do vrata primaoca.

 

  • organizacija svih vrsta kamionskih pošiljki prema Evropi i Turskoj, te obratno. Uslugu transporta nudimo na principu „Door to Door“ (vrata do vrata).

  • U ovisnosti od potreba klijenta nudimo usluge FTL-a (Full Truckload Shipping / puni utovar) i LTL-a (Less than Truckload Shipping / zbirni prevoz i dotovar).

Zbirni transport

Našu mrežu zbirnog transporta sa svojim dnevnim konekcijama, logističkim HUB-ovima i inteligentnom upravljanju tokova roba čini jednom od najefikasnijih i najekonomičnijih transportnih mreža u Evropi. Mrežu odlikuje jedinstveni standard i transparentnost u procesu otpreme i dopreme roba na adredište, sigurnost i pouzdanost.

  • Kupljenje roba je moguće u roku od 24 h sa svih lokacija u Evropi, ne ovisimo o trenutnoj raspoloživosti transportnih jedinica.

  • Doprema pošiljaka “od vrata do vrata” iz cijele Evrope i Turske do odredišta u BiH, kao i iz BiH prema svim evropskim destinacijama, te gradovima u Turskoj.

Željeznički transport

Interšped Logistics d.o.o. Sarajevo vrlo uspješno organizuje željeznički transport roba u svim oblicima (maršutni voz, grupna kola, i sl.). Imamo zaključene ugovore sa Željeznicama FBiH što nam omogućava realizaciju masovnih transporta. U slučaju pretovara posiljaka na druga prevozna sredstva sinhronizujemo i organizujemo pretovar. Kroz davanje podataka o troškovima transporta robe, poznavanjem propisa na svim željeznicama Evrope, sugerišemo klijentu optimalni prevozni put.

slika naseg voza

Avio transport

Vec dugi niz godina uspješno servisiramo i organizujemo transport u avio prometu. Imamo otvoren ured na Aerodromu Sarajevo.
Uspješna sarađnja sa vodećim avio kompanijama, mreža inostranih partnera i naše profesionalno osoblje garancija su kvalitetne usluge avio prijevoza. Naši partneri su vodeći svjetski zrakoplovni prijevoznici. U mogućnosti smo organizirati zračni prijevoz svih vrsta robe (specijalni tereti, opasni materijali, pokvarljiva roba i drugo) u izvozu i uvozu prema svim svjetskim destinacijama, u najkraćem mogućem roku i po vrlo povoljnim cijenama.

slika aviona

Pomorski i riječni transport

Izuzetno povoljne cijene usluga za sve destinacije u svijetu.
Posebna ponuda za destinacije u Africi.
U mogućnosti smo ponuditi riječni transport rasutih tereta iz Luke Brčko, Vukovar i Osijek.
Posebne pogodnosti za multimodalni transport željeznicom i preko Luke Brčko.

slika broda

Kontejnerski transport

Organizujemo kontejnerske prevoze roba (prevoze uobičajenih, rasutih i tekućih tereta) u saradnji sa pomorskim prijevoznicima iz cijelog svijeta. U saradnji sa vodećim svijetskim brodskim agentima, možemo organizovati transport u svim lukama u svijetu.

slika voza

Transport opasnih materija

U opisu naših servisnih usluga, vrlo uspješno organizujemo transport opasnih materija. Nudimo logističku podršku i obezbeđivanje dozvola i tehničke pratnje pri transportu vangabarita sa mobilnom tehničkom ekipom.

slika opasnih mateijala

Organizacija vangabaritnog transporta

Interšped Logistics d.o.o. Sarajevo vrši transport, nudi logističku podršku i obezbeđivanje dozvola i tehničke pratnje pri transportu vangabarita i svih drugih specijalnih tereta.

 slika velikog tereta

Kontaktirajte nas

 
Halilovići 9,
71000 Sarajevo

Tel:
+387 33 652-000
e-mail: intersped@intersped-logistics.ba

Fax:
+387 33 664-129