Carinjenje

• Carinjenje robe

 

• Carinsko posredovanje

 

• Tranzitno carinjenje

• Garancija na graničnim prelazima

• Granične usluge 

Kontaktirajte nas

 
Halilovići 9,
71000 Sarajevo

Tel:
+387 33 652-000
e-mail: intersped@intersped-logistics.ba

Fax:
+387 33 664-129