O Interšpedu

Interšped d.d. Sarajevo je osnovano 1948.

Registrovano je za unutrašnju i međunarodnu špediciju i uskladištenje roba

Interšped je najiskusnija i najveća špediterska kuća u Bosni i Hercegovini.

Kontinuirano upoznavanje naših djelatnika s novostima tržišta omogućuje pravodobno, najpovoljnije i efikasno rješenje za naše sadašnje i buduće klijente.

Kontaktirajte nas

 
Maršala Tita 40
71000 Sarajevo

Tel:
+387 33 652-000 644-040 524-624
e-mail: intersped@intersped.ba

Fax:
+387 33 664-129