Podružnice

Za sve potrebne informacije o uslugama možete se obratiti našim organizacionim jedinicama:

SEKTOR KOMERCIJALNIH POSLOVA
Put života 14, 71000 Sarajevo
Tel. +387 33 652 000
Fax +387 33 664 129
e-mail: intersped@intersped.ba

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odjel transporta i logistike
Halilovići 10, 71000 Sarajevo
Tel. +387 33 524 624
Fax +387 33 663 376
e-mail: transport@intersped.ba

Carinsko skladište
Put života 14, 71000 Sarajevo
Tel./fax +387 33 524 955
e-mail: skladiste@intersped.ba

Podružnica Sarajevo
Halilovići 10, 71000 Sarajevo
Tel. +387 33 458 848
Fax +387 33 545 114
e-mail: sarajevo@intersped.ba

Međunarodni Aerodrom Sarajevo
Kurta Schorka 36, 71210 Sarajevo
Tel./fax +387 33 663 376
e-mail: aerodrom@intersped.ba 

Podružnica Bihać
GP Izačići, 77000 Bihać
Tel./fax +387 37 394 226
e-mail: bihac@intersped.ba

Podružnica Zvornik
Karakaj 40B, 75400 Zvornik
Tel./fax +387 56 263 520
e-mail: zvornik@intersped.ba

Podružnica Orašje
CI Orašje Autoput bb, 76270 Orašje
Tel./fax +387 31 713 395
e-mail: orasje@intersped.ba
 

Ostale stranice "Podružnice"

Kontaktirajte nas

 
Put života 14,
71000 Sarajevo

Tel:
+387 33 652-000
e-mail: intersped@intersped.ba

Fax:
+387 33 664-129