Poslovne podružnice

 

 

Za sve potrebne informacije o uslugama možete se obratiti našim organizacionim jedinicama:

SEKTOR KOMERCIJALNIH POSLOVA
Put života 14, 71000 Sarajevo
Tel. +387 33 652-000 / 643-888
Fax +387 33 663-376
e-mail: info@intersped-logistics.ba

Odjel transporta i logistike
Put života 14, 71000 Sarajevo
Tel. +387 33 524-624 / 649-356
Fax +387 33 663-376

e-mail: transport@intersped-logistics.ba

Carinsko skladište
Put života 14, 71000 Sarajevo
Tel./fax +387 33 524-955
e-mail: skladiste@intersped-logistics.ba

Podružnica Sarajevo
Tel. +387 33 458-848 / fax +387 33 545-114
e-mail: sarajevo@intersped-logistics.ba

Međunarodni aerodrom Sarajevo
Tel. +387 33 466-319 / fax +387 33 464-357
e-mail: aerodrom@intersped-logistics.ba

Podružnica Bihać
Tel. +387 37 394-124 / fax +387 37 394-226
e-mail: bihac@intersped-logistics.ba

Podružnica Zvornik
Tel. +387 56 263-520 / fax +387 56 263-521
e-mail: zvornik@intersped-logistics.ba

Podružnica Orašje
Tel. +387 31 713-395 / fax +387 31 710-505
e-mail: orasje@intersped-logistics.ba

Ostale stranice "Poslovne podružnice"

Kontaktirajte nas

 
Maršala Tita 40
71000 Sarajevo

Tel:
+387 33 652-000 644-040 524-624
e-mail: intersped@intersped.ba

Fax:
+387 33 664-129