Ostale usluge

• Poslovno savjetovanje

• Usluge vanjskotrgovinskog poslovanja

• Sajamske usluge

• Usluge pri osiguranju robe 

Kontaktirajte nas

 
Maršala Tita 40
71000 Sarajevo

Tel:
+387 33 652-000 644-040 524-624
e-mail: intersped@intersped.ba

Fax:
+387 33 664-129