Ostale usluge

• Poslovno savjetovanje

• Usluge vanjskotrgovinskog poslovanja

• Sajamske usluge

• Usluge pri osiguranju robe 

Kontaktirajte nas

 
Halilovići 9,
71000 Sarajevo

Tel:
+387 33 652-000
e-mail: intersped@intersped-logistics.ba

Fax:
+387 33 664-129