Interšped kroz historiju

INTERŠPED d.d. SARAJEVO je jedno od najstarijih privrednih društava osnovano 1948. godine, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine i jedino domicilno društvo iz djelatnosti do 1952. godine. 

Do 1948. godine na području ex Jugoslavije je egzistirala jedna državna špediterska firma pod nazivom Transjug Beograd, koji se decentralizuje osnivanjem preduzeća po republikama. 1953. godine odlukom tadašnje vlade, Transjug na području BiH posluje pod imenom Interšped.

Od tada, pa sve do 1992. godine, u skladu sa zakonskim propisima, Interšped je prošao kroz mnoge organizacione transformacije. Početkom devedesetih godina prošlog vijeka došlo je do osamostaljenja određenih dijelova i podružnica Interšpeda u skladu sa „markovićevim” privatizacijskim zakonima. Interšped d.d. Sarajevo je ostalo jedini pravni nasljednik.

Do početka rata 1992. godine, Interšped je bio glavni špediter velikih državnih preduzeća. Bilo je nemoguće realizirati bilo koji značajni projekat bez učešća visoko stručnih kadrova Interšpeda. Potrebno je istaći da ni jedna velika fabrika u BiH nije napravljena bez posredovanja Interšpeda. Elektro industrijski sektor, izgradnju brana, termocentrala, poslovnih objekata, i sl. nije bilo moguće zamisliti bez oslonca na stručne službe Interšpeda.

Najveće bogatstvo i kvalitet Interšpeda je uvijek ležao u stručnim službama i visoko kvalificiranim uposlenicima. Broj uposlenika se tokom vremena mijenjao. Na početku svoga djelovanja 1948. godine u preduzeću je radilo 30 radnika. U osamdesetim godinama prošlog vijeka, radni kolektiv je brojao 800 uposlenika. Do 31.12.2016., u Interšpedu je uposleno 50 radnika.

Interšped uvijek vodili bardovi špediterske djelatnosti. Prvi direktor preduzeća je bio gosp.Oto Andrejević. Današnji direktor društva je g-din Midhat Limo.

Interšped je uvijek posebnu pažnju poklanjao edukaciji uposlenika, kako putem interne edukacije, tako i mnogim obukama u vidu raznih seminara i škola vezanih za špediciju, spoljnotrgovinsko poslovanje, transportne usluge, marketing, kvalitet, itd. 

Kroz svoju historiju, Interšped je prošao kroz mnoge reorganizacije i razvojne faze. Razvoj Interšpeda se odvijao u korak sa razvojem bh. privrede.
Posebnu društvenu ulogu Interšped je odigrao u vrijeme ratnih dešavanja u BiH (1992-1995). Odlukom Vlade Republike BiH, Interšped je bio jedini ovlašten za obavljanje špediterskih usluga za prijem humanitarne pomoći.

Takođe, značajna je post ratna uloga Interšpeda koja se ogleda u obnovi eletro, vodovodne i komunikacione mreže; obnovi postrojenja, različitim ispitivanjima, realizaciji sajmova, kulturnih projekata (kao što su koncert U2, Deep Purple, Simple Minds, Milanska Skala, Ars Aevi, uvoz egzotičnih vrsta za Zoološki vrt Pionirska, itd.).

Interšped d.d. Sarajevo je jedan od pozitivnih primjera uspješne privatizacije. Nakon tenderske prodaje posljednjeg paketa dionica 2007.godine, društvo je u 100% privatnom vlasništvu dioničara.

Danas je Interšped moderna logistička kuća. Konkurentnu prednost u odnosu na druge špedicije predstavlja pokrivensot graničnih prijelaza soopstvenim podružnicama, razvijeni zbirni transport, dugogodišnje veze sa inostranim partnerima i veliko iskustvo uposlenika. Trenutno je u toku proces certifikacije Interšpeda po ISO 9001:2000. Rukovodstvo je nebrojeno puta iskazalo spremnost da korisnici usluga budu uvijek zadovoljni, jer jedina ispravna deviza je „kupac je kralj”. 

Usluge Interšpeda obuhvataju kamionski transport, zbirni transport, avio transport, kontejnerski transport, pomorski i riječni transport, transport vangabaritnih i specijalnih tereta, usluge carinjenja i carisnkog posredovanja, usluge spoljnotrgoviskog prometa, usluga otpreme eksponata na sajmove na svim destinacijama u svijetu kao i prijem roba za sajmove u zemlji, konsultantske usluge, i ostale aktivnosti koje prate privredni razvoj.

Kontaktirajte nas

 
Maršala Tita 40
71000 Sarajevo

Tel:
+387 33 652-000 644-040 524-624
e-mail: intersped@intersped.ba

Fax:
+387 33 664-129