Interšped Logistics kroz historiju

OSNIVANJE KOMPANIJE

Naša kompanija je nastala iz kompanije Interšped d.d. Sarajevo, koja se ubraja u jedno od najstarijih privrednih društava. Osnovana je 1948. godine, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine i jedino je domicilno društvo iz špediterske djelatnosti do 1952. godine. 

Do 1948. godine na području ex Jugoslavije je egzistirala jedna državna špediterska firma Transjug Beograd, koja se decentralizuje osnivanjem preduzeća po bivšim republikama. Godine 1953. odlukom tadašnje vlade, Transjug na području R BiH posluje pod imenom Interšped.

Od tada, pa sve do 1992. godine, u skladu sa zakonskim propisima, Interšped je prošao kroz mnoge organizacione transformacije. Početkom devedesetih godina prošlog vijeka došlo je do osamostaljenja određenih dijelova i podružnica Interšpeda, u skladu sa „markovićevim” privatizacijskim zakonima. Interšped d.d. Sarajevo je ostalo jedini pravni nasljednik.

RAZVOJ KOMPANIJE

Do početka rata 1992. godine, Interšped je bio glavni špediter velikih državnih preduzeća. Bilo je nemoguće realizirati bilo koji značajni projekat bez učešća visoko stručnih kadrova Interšpeda. Potrebno je istaći da ni jedna velika fabrika u BiH nije napravljena bez posredovanja Interšpeda. Elektro industrijski sektor, izgradnju brana, termocentrala, poslovnih objekata, i sl. nije bilo moguće zamisliti bez oslonca na stručne službe Interšpeda.

Najveće bogatstvo i kvalitet Interšpeda je uvijek ležao u stručnim službama i visoko kvalificiranim uposlenicima. Broj uposlenika se tokom vremena mijenjao. Na početku svoga djelovanja 1948. godine u preduzeću je radilo 30 radnika. U osamdesetim godinama prošlog vijeka, radni kolektiv je brojao 800 uposlenika. Do 31.12.2016., u Interšpedu je uposleno 50 radnika.

Interšped uvijek vodili bardovi špediterske djelatnosti. Prvi direktor preduzeća je bio gosp.Oto Andrejević. 

Interšped je uvijek posebnu pažnju poklanjao edukaciji uposlenika, kako putem interne edukacije, tako i obukama u vidu raznih seminara i škola vezanih za špediciju, spoljnotrgovinsko poslovanje, transportne usluge, marketing, kvalitet, itd. 

Kroz svoju historiju, Interšped je prošao kroz mnoge reorganizacije i razvojne faze. Razvoj Interšpeda se odvijao u korak sa razvojem bh. privrede. Posebnu društvenu ulogu Interšped je odigrao u vrijeme ratnih dešavanja u BiH (1992-1995). Odlukom Vlade Republike BiH, Interšped je bio jedini ovlašten za obavljanje špediterskih usluga za prijem humanitarne pomoći.

Također, značajna je post ratna uloga Interšpeda koja se ogleda u obnovi eletro, vodovodne i komunikacione mreže; obnovi postrojenja, različitim ispitivanjima, realizaciji sajmova, kulturnih projekata (kao što su koncert U2, Deep Purple, Simple Minds, Milanska Skala, Ars Aevi, uvoz egzotičnih vrsta za Zoološki vrt Pionirska, itd.).

PRIVATIZACIJA

Interšped d.d. Sarajevo je jedan od pozitivnih primjera uspješne privatizacije. Nakon tenderske prodaje posljednjeg paketa dionica 2007.godine, društvo je u 100% privatnom vlasništvu dioničara.

KOMPANIJA DANAS

Kompanija Interšped Logistics doo Sarajevo, osnovana je 15.02.2016.g. kao kćerka firme Interšped d.d. Sarajevo. Cilj osnivanja kompanije bio je odvajanje osnovne djelatnosti od imovine, čime su se stvorili uslovi za djelovanje u okvirima definisanih aktivnosti. 

U augustu 2017. Interšped Logistics doo preuzima kompanija Interšped Tuzla dd Tuzla, koja postaje 100% vlasnik. Kako je riječ o partneru iz iste poslovne djelatnosti, a koji je potekao i iz istih korijena 1948.g., na poslovnom planu dešava se zdrava, pozitivna sinergija kroz novu logističku infrastrukturu (skladište, vozila, ljudi i klijenti), poslovne procese, znanja i vještine, a činjenica da sada imamo „hub“ u Tuzli, predstavlja bitan poslovni element u sferi strateškog parterstva.

Danas, Interšped Logistics d.o.o. Sarajevo, kompanija proistekla iz društva Interšped d.d., je pravi nasljednik kvalitete i svih vrijednosti proisteklih iz dugogodišnjeg poslovanja i iskustva.

S tim u vezi, ove godine smo slavimo 72 godine tradicije i povjerenja.

 

Kontaktirajte nas

 
Halilovići 9,
71000 Sarajevo

Tel:
+387 33 652-000
e-mail: intersped@intersped-logistics.ba

Fax:
+387 33 664-129