Carinjenje

• Carinjenje robe

• Carinsko posredovanje

• Tranzitno carinjenje

• Garancija na graničnim prelazima

• Granične usluge 

Kontaktirajte nas

 
Put života 14,
71000 Sarajevo

Tel:
+387 33 652-000
e-mail: intersped@intersped.ba

Fax:
+387 33 664-129