Awesome Image

MISIJA KOMPANIJE

MISIJA KOMPANIJE

Naša misija je obavljati kvalitetno logistički i špediterski servis koji je podrška dinamičnoj privrednoj aktivnosti naših klijenata.

Cilj kompanije je ući među pet najvećih logističara u regiji i biti  vodeći dobavljač integralne logističke usluge na domaćem tržištu, osigiravaujući svojim klijentima dodatnu vrijednost, a sve uz pomoć inovativnih sistema upravljanja logističkim procesima.

To nastojimo  postići otvaranjem dodatnog logističkog centara u Sarajevu,upošljavanjem i ulaganjem u stručan  kadar  i svojim kvalitetnim uslugama nametnuti  se kao siguran partner za poslovanje, gdje bi  našim klijentima  pružili  najbolju 3PL uslugu koristeći savremene metode i logistička rješenja.

Facebook
LinkedIn
Instagram