Awesome Image

PodružniceODJEL TRANSPORTA I LOGISTIKE

Halilovići 9, 71000 Sarajevo
Tel./fax +387 33 524 624
e-mail: transport@intersped-logistics.ba
Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 08:00 do 16:00


CARINSKO SKLADIŠTE


Halilovići 9, 71000 Sarajevo
Tel./fax +387 33 524 955
e-mail: skladiste@intersped-logistics.ba

PODRUŽNICA
SARAJEVO


Braće Baljić 1C (Rajlovac), 71000 Sarajevo
Tel. +387 33 458 848 / 546 132
Fax +387 33 545 114
e-mail: sarajevo@intersped-logistics.ba
Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 08:00 do 16:00
 

MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO

 

Kurta Schorka 36, 71210 Sarajevo
Tel./fax +387 33 663 376
e-mail: aerodrom@intersped-logistics.ba
Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 08:00 do 16:00
 

PODRUŽNICA BIHAĆ

GP Izačići, 77000 Bihać
Tel./fax +387 37 394 226
e-mail: bihac@intersped-logistics.ba
Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 08:00 do 20:00
Subota 08:00 – 16:00
 

PODRUŽNICA ZVORNIK

Karakaj 40B, 75400 Zvornik
Tel./fax +387 56 263 520
e-mail: zvornik@intersped-logistics.ba 
Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 08:00 do 22:00
Subota 08:00 – 20:00
 

PODRUŽNICA ORAŠJE

CI Orašje Autoput bb, 76270 Orašje
Tel./fax +387 31 713 395
e-mail: orasje@intersped-logistics.ba 
Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 08:00 do 20:00
Subota 08:00 – 16:00
 
 
 
PODRUŽNICA TUZLA

Bosne Srebrene 56, 75000 Tuzla
Tel./fax +387 35 366 334
e-mail: tuzla@intersped-logistics.ba
Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 08:00 do 16:00
 
 
PODRUŽNICA GRADIŠKA

Koridor autoputa E661 – Čatrnja
Tel./fax +387 33 524 624
e-mail: gradiska@intersped-logistics.ba
Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 08:00 do 20:00
Facebook
LinkedIn
Instagram